Proclamada la candidatura Equip Darnés com a nova Junta de Govern d’ENGINYERS BCN

La candidatura de l'actual degà Miquel Darnés, amb el nom d'Equip Darnés, ha estat l'única proclamada per la mesa electoral i, per tant, automàticament designada com a nova Junta de Govern pels propers quatre anys sense necessitat de concórrer a elecció.

La nova Junta de Govern està formada per:

  • Miquel Darnés i Cirera, degà.
  • Ricard Nogués i Parra, vicedegà.
  • Sergi Albet i Tarrasó, secretari.
  • Xavier Urbano i Trias, vicesecretari.
  • Fèlix Duran i Passola, tresorer.
  • Laura López i Demarbre, interventora.
  • Eduard Pimàs i Lligé, vocal primer.
  • Mireia Esteve i Gallardo, vocal segona.
Aquí podeu consultar el programa electoral de la candidatura.